Cẩm nang du lịch — February 26, 2016 at 3:02 am

Truyện cười: Ăn trăm trứng

by

Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn :

– Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà

– Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà

– Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.

– Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì vậy ?

– Mày râu 3: Trứng cá!

– Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!!

Xem thêm:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *