Truyện cười: Ăn trăm trứng

Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn :

– Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà

– Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà

– Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.

– Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì vậy ?

– Mày râu 3: Trứng cá!

– Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!!

Xem thêm:

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *