Cẩm nang du lịch — January 9, 2016 at 1:43 am

Truyện cười độc đáo: Ở đâu?

Tèo gọi Tý nhưng Tý không nghe, Tèo tức giận quát lớn:

-Này! Tai cậu để đâu mà không nghe tớ gọi hả?

Tý cũng hùng hổ nói lại:

-Thế mắt cậu để đâu mà cũng không nghe tớ gọi hả?

Tèo:!!!!

Xem thêm:

Đọc thêm