Phó Bảng- thị trấn ngủ quên ở Hà Giang,  một thị trấn vốn sầm uất vùng biên viễn của Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thì nay chỉ còn là một…
Continue Reading