Truyện cười Vôva: Chúa ơi!

Hai người bạn và Vova ngồi tám với nhau trong giờ nghỉ trưa.
Cậu bạn thứ nhất nói:

– Cậu tớ là giáo viên nên ai gặp cũng gọi “Thầy ơi!”.
Cậu bạn thứ 2 nói tiếp:

– Cậu tớ còn oai hơn, cậu ấy là cha sứ, ai gặp cũng gọi “Cha ơi!”.
Lúc này Vova mới lên tiếng:

– Tất cả đều thua cậu tớ hết, ai gặp cậu ấy từ xa cũng phải thốt lên “Chúa ơi!”.
– Cậu ấy là ai vậy?
– Cậu tớ là trùm khủng bố đánh bom cảm tử!

– @@

Xem thêm:

, , , , ,